STAHOVÁNÍ DAT Z TACHOGRAFU A Z KARTY ŘIDIČE, INTERVALY


Od 1. října 2010 musí dopravci dodržovat nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče.

Nařízení (ES) č. 561/2006 stanoví v čl. 10 odst. 5, aby dopravce, který používá vozidla vybavená digitálním tachografem, zajistil, aby se veškeré údaje z přístroje ve vozidle a karty řidiče pravidelně stahovaly.

V souladu s čl. 10 odst. 5 písm. c) Nařízení 561/2006 bylo přijato nařízení č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, přičemž stanovené maximální časové úseky nesmí přesáhnout dobu:

  1. 90 dnů v případě údajů ze záznamového zařízení ve vozidle
  2. 28 dnů v případě údajů z karty řidiče.

Příslušné údaje musí být stahovány tak, aby nedošlo k jejich ztrátě či poškození. Stanovené maximální časové úseky pro povinné stahování dat platí, pouze pokud takové údaje existují (pokud žádná elektronická data za uvedené časové období nejsou na kartě řidiče nebo digitálním tachografu vozidla k dispozici, například vozidlo nebylo v provozu nebo řidič neřídil vozidlo vybavené digitálním tachografem, není nutné nic stahovat).


Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací

Nástroje pro stránku