REŽIM ŘIDIČŮ: DOBY ŘÍZENÍ, ODPOČINEK


Doba řízení

 • Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.
 • Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní doba stanovená v nařízení vlády č.589/2006 Sb..
 • Za období dvou po sobě následujících týdnů nesmí celková doba řízení přesáhnout 90 hodin.

Bezpečnostní přestávka

 • Bezpečnostní přestávka je doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení.
 • Po 4,5 hod. řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut (v tomto pořadí!).
 • Pouze pro řízení na území EU: Řidič, který se zapojuje do provozu s více řidiči, může čerpat přestávku v řízení v délce 45 minut ve vozidle řízeném jiným řidičem, pokud tomuto řidiči právě nepomáhá.

Denní doba odpočinku

Nedělený odpočinek

 • V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 po sobě následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně 9 po sobě následujících hodin nejvýše třikrát mezi dvěma týdenními dobami odpočinku (mezi dvěma „víkendy“)

Dělený odpočinek

 • Ve dnech, ve kterých se odpočinek nezkracuje, smí být čerpán ve dvou oddělených částech během 24 hodin, přičemž první z těchto částí musí trvat nejméně 3 po sobě následující hodiny a druhá nejméně 9 po sobě následujících hodin. V takovém případě se minimální doba odpočinku prodlužuje na 12 hodin.

Týdenní doba odpočinku

 • Běžná týdenní dobou odpočinku je v trvání nejméně 45 hodin.
 • Zkrácená týdenní dobou odpočinku je doba odpočinku kratší než 45 hodin, která smí být za určených podmínek zkrácena na nejméně 24 po sobě následujících hodin.

Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič:

 • dvě běžné týdenní doby odpočinku, tzn. 2 x 45h, nebo
 • jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu, tzn. 1 x 45h + 1 x 24h + kompenzace.

Pokud si vyberete zkrácenou týdenní dobu odpočinku, musí být zkrácení vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku společně s další dobou odpočinku v délce nejméně 9 hodin před koncem třetího týdne následujícího po týdnu, ve kterém došlo ke zkrácení.

Zdroj: Pravidla pro doby řízení a odpočinku


Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací

Nástroje pro stránku