PowerShell: Validace doménových uživatelů z .csv


<Code:powershell [enable_line_numbers=1, start_line_numbers_at=1]> import-module ActiveDirectory $users=Import-Csv -Path user_validator.csv foreach ($user in $users) { $samAccountName = $user.samAccountName $ping_user = $(try {Get-ADUser -ldapFilter „(samAccountName=$samAccountName)“} catch {$null})

if ($ping_user -ne $null) 
	{ Write-Host $samAccountName";FOUND" } 
else 
	{ Write-Host $samAccountName";NOT-FOUND" }

} </Code>

user_validator.csv <Code [enable_line_numbers=0]> samAccountName uživatel01 uživatel02 </Code>

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací

Nástroje pro stránku