Postranní lišta

Active Directory

Windows Servery

Infrastruktura

SecurityPowerShell: Validace doménových uživatelů z .csv


import-module ActiveDirectory
$users=Import-Csv -Path user_validator.csv
foreach ($user in $users) {
$samAccountName = $user.samAccountName
$ping_user = $(try {Get-ADUser -ldapFilter "(samAccountName=$samAccountName)"} catch {$null}) 
	if ($ping_user -ne $null) 
		{ Write-Host $samAccountName";FOUND" } 
	else 
		{ Write-Host $samAccountName";NOT-FOUND" }
}

user_validator.csv

samAccountName
uživatel01
uživatel02
Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
pingusers.txt · Poslední úprava: 2021/10/04 10:27 autor: Jiří Schuster

Nástroje pro stránku