Postranní lišta

Active Directory

Windows Servery

Infrastruktura

Security

Instalace a použití NFS klienta


V prvním kroku je potřeba ve Windows klienta nainstalovat a ve druhém je potřeba připojit sdílenou složku.

Klient se instaluje jako feature operačního systému.

K instalaci je možné použít PowerShell: Install-WindowsFeature NFS-Client

Po instalaci můžeme zkontrolovat vzdálený NFS server.

C:\>rpcinfo -p 192.168.1.5

  program version protocol   port
--------------------------------------------------
  100000    4   tcp   111  portmapper
  100000    3   tcp   111  portmapper
  100024    1   udp  50984  status
  100024    1   tcp  42095  status
  100005    1   udp  20048  mountd
  100005    1   tcp  20048  mountd
  100003    3   tcp   2049  nfs
  100227    3   tcp   2049  nfs_acl
  100003    3   udp   2049  nfs
  100227    3   udp   2049  nfs_acl
  100021    1   udp  34043  nlockmgr
  100021    3   udp  34043  nlockmgr

C:\>showmount -e 192.168.1.5
Exports list on 192.168.1.5:
/root/NFS/NFS_Share        192.168.1.3

Připojení sdílené složky

C:\>mount -o mtype=hard 192.168.1.5:/root/NFS/NFS_Share Y:
Y: is now successfully connected to 192.168.1.5:/root/NFS/NFS_Share
The command completed successfully.

Velmi pravděpodobně bude přidělen pouze read-only přístup, v tom případě je potřeba upravit registry viz níže.

Odpojení sdílené složky

C:\>umount Y:

Disconnecting      Y:   \\192.168.1.5\root\NFS\NFS_Share
The command completed successfully.

Restart NFS klienta

nfsadmin client {start | stop}

Pokud je problém s přístupem (Access Denied), tak je potřeba překonfigurovat registry.

Připojíme se k serveru např. z průzkumníka \\192.168.1.5, right klik na NFS složku, zjistit GUID a GID vlastníka. Ty se do registru vloží jako AnonymousUid (UID) a AnonymousGid (GID).

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ClientForNFS\CurrentVersion\Default]
"AnonymousUid"=dword:00000000
"AnonymousGid"=dword:00000000

Restartujeme NFS clienta: nfsadmin client {start | stop}

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
nfs_client.txt · Poslední úprava: 2021/11/01 20:42 autor: Jiří Schuster

Nástroje pro stránku