Postranní lišta

Active Directory

Windows Servery

Infrastruktura

Security

Změna nebo reset hesla přes LDP.exe a LDIFDE


AD používá pro úpravu hesel atributy userPassword a unicodePwd. userPassword je defaultně disablovný a unicodePwd požaduje na vstupu base64-encoded string.

Změna hesla pomocí LDIFDE

LDIFDE se musí k AD připojit přes LDAPs (secured LDAP) a pracuje v módu import.

ldifde -i -t 636 -f soubor.ldif

LDIF soubor, změna hesla pomocí userPassword. Je potřeba znát původní heslo a nastavit nové.

dn: CN=John Smith, OU=Users,DC=Fabrikam,DC=com
changetype: modify
delete: userPassword
userPassword: oldPassword
-
add: userPassword
userPassword: newPassword

LDIF soubor, reset hesla pomocí userPassword.

dn: CN=John Smith, OU=Users,DC=Fabrikam,DC=com
changetype: modify
replace: userPassword
userPassword: newPassword
-

LDIF soubor, změna hesla pomocí unicodePwd. Je potřeba znát původní heslo a nastavit nové.

dn: CN=John Smith, OU=Users,DC=Fabrikam,DC=com
changetype: modify
delete: unicodePwd
unicodePwd::HgBuAGUAdwBKLSQAGEAcwBzAHcAbwByHJE=
-
add: unicodePwd
unicodePwd::IgBuAGUAdwBQAGEAcwBzAHcAbwByAGQAIgA=

LDIF soubor, reset hesla pomocí unicodePwd.

dn: CN=TestUser,DC=testdomain,DC=com
changetype: modify
replace: unicodePwd
unicodePwd::IgBuAGUAdwBQAGEAcwBzAHcAbwByAGQAIgA=
-

Base-64 encoder musí podporovat Unicode, jinak nebude vytvářet správná hesla.

Base-64 encoder v PowerShell:

$pwd = 'HesloX'
[Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::Unicode.GetBytes('"{0}"' -f $pwd))

Změna hesla pomocí ldp.exe

ldp.exe se musí k AD připojit přes LDAPs (secured LDAP)

  • Jméno atributu, který se modifikuje: unicodePwd
  • Nová hodnota: \UNI:P@ssword1234567890 (prefix \UNI: zajistí konverzi do base-64)
  • Požadovaná akce: Replace

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací
ldif_heslo.txt · Poslední úprava: 2021/08/05 22:49 autor: Jiří Schuster

Nástroje pro stránku