LDAP filtry, syntaxe


Najít více než jeden atribut

AND - &

(&(objectClass=person)(objectClass=user))

OR - |

(|(objectClass=person)(objectClass=user))

NOT - !

(&(objectClass=group)(&(ou:dn:=Chicago)(!(ou:dn:=Wrigleyville))))

AND + OR
ObjectClass=group AND name=group1 OR name=group2

(&(objectClass=group)(|(name=group1)(name=group2)))

Wildcard

(&(objectClass=user)(cn=*Marketing*))

Najít tři atributy

(&(objectClass=user)(objectClass=top)(objectClass=person))

Hledat podle části DN

(&(objectClass=group)(|(ou:dn:=Chicago)(ou:dn:=Miami)))

Najít uživatele, který je členem jedné ze skupin (jednořádkový dotaz)

(&(objectCategory=Person)(sAMAccountName=*)(|(memberOf=cn=fire,ou=users,dc=company,dc=com)(memberOf=cn=wind,ou=users,dc=company,dc=com)(memberOf=cn=water,ou=users,dc=company,dc=com)(memberOf=cn=heart,ou=users,dc=company,dc=com)))

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací

Nástroje pro stránku