PowerShell: Systemstate backup


System State backup zálohuje kromě systému taky Active Directory.

  • Instalovat Windows Backup feature:
install-WindowsFeature Windows-Server-Backup
  • Odinstalovat Windows Backup feature:
uninstall-WindowsFeature Windows-Server-Backup
  • Povolit uložení system state backup na jakoukoliv diskovou jednotku:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine\SystemStateBackup /v AllowSSBToAnyVolume /t REG_DWORD /d 1 /f
  • Spustit system state backup:
WBADMIN START SYSTEMSTATEBACKUP -backupTarget:C: -quiet
  • Smazat všechny zálohy:
wbadmin delete backup -deleteOldest -quiet
  • Zobrazit a smazat všechny snapshoty disku:
diskshadow
list shadows all
DELETE SHADOWS all
  • PowerShell script, který může být spouštěn jako scheduled task
if (Get-WindowsFeature Windows-Server-Backup | Where-Object {$_. installstate -eq "installed"}) 
 {
 reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine\SystemStateBackup /v AllowSSBToAnyVolume /t REG_DWORD /d 1 /f
 WBADMIN DELETE BACKUP -deleteOldest -quiet
 WBADMIN START SYSTEMSTATEBACKUP -backupTarget:C: -quiet
 } 
 else 
 {
 install-WindowsFeature Windows-Server-Backup
 reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wbengine\SystemStateBackup /v AllowSSBToAnyVolume /t REG_DWORD /d 1 /f
 WBADMIN DELETE BACKUP -deleteOldest -quiet
 WBADMIN START SYSTEMSTATEBACKUP -backupTarget:C: -quiet
 }

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací

Nástroje pro stránku